CÔNG TY TNHH MTV SONG NGUYỄN NGUYỄN

Đối tác

Đối tác chiến lược :

- Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 :

      - Công ty TNHH N.A.G.O.Y.A  ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Sam Hung Vina  ( Hàn Quốc )

      - Công ty LD SX Bao Bì Tong Yuan  ( Đài Loan )

      - Công ty TNHH Srithai ( Thái Lan )

      - Công ty TNHH Tai Ma ( Đài Loan )

      - Công ty TNHH Tex Year ( Đài Loan )

 - Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên :

      - Công ty TNHH CN Phúc Cần ( Đài Loan )

      - Công ty TNHH Bao Bì Giấy Dương Nguyễn ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Sun Sung Việt Nam ( Lei Ming )

      - Công ty CP Tân Tấn Lộc ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Công Nghệ Yih Dianna ( Đài Loan )

      - Công ty TNHH Lautan Luas Việt Nam ( Singapore )

 - Khu Chế Xuất Tân Thuận Q.7 :

      - Công ty TNHH Công Nghệ  An Thịnh ( Đài Loan )

      - Công ty  TNHH Công Nghệ  Á Châu  ( Đài Loan )

      - Công ty TNHH INNOVA ( Anh )

      - Công ty TNHH KYOSHIN ( Nhật Bản )

      - Công ty TNHH NIDEC TOSOK Việt Nam ( Nhật Bản )

      - Công ty TNHH Rượu TP WINE FOOD ( Nhật Bản )

 - Khu Công Nghiệp Tân Bình :

      - Công ty CP Long Sơn ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Global Fab ( Nhật Bản )

      - Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Hà ( Nhật Bản )

      - Công ty TNHH SX TM Thành Thành Công ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Liên Hiệp ( Việt Nam )

      - Công ty TNHH Hoshino VN ( Việt Nam )

- See more at: http://songnguyennguyen.com/doi-tac.html#sthash.9zqaCBPT.dpuf

back-to-top.png